Honorarium

Stosuję trzy systemy rozliczeń:

- System rozliczeń godzinowych:
Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.

- System wynagrodzenia zryczałtowanego:
Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną.

- System negocjacji:
Wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem.